W ramach sesji indywidualnych diagnozujemy i proponujemy stosowne postępowanie terapeutyczne.

Zajmujemy się leczeniem:

 • zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, natręctwa, lęk o zdrowie, fobie – lęk przed pająkami, zwierzętami, krwią itp.)
 • zespół stresu pourazowego – PTSD (w oparciu o metodę przedłużonej ekspozycji wg Edny Foa)
 • zaburzeń nastroju (depresja, choroba dwubiegunowa)
 • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzeń snu
 • uzależnień
 • zaburzeń osobowości

 

Poza tym pomagamy w:

 • problemach interpersonalnych
 • kryzysach życiowych
 • radzeniu sobie ze stresem i napięciem (między innymi za pomocą treningów relaksacyjnych i metody biofeedback)
 • trudnościach związanych z niską samooceną
 • rozwiązywaniu konfliktów