Zasady uczestnictwa

  • Home
  • Zasady uczestnictwa
Cognitus

Zasady uczestnictwa

Ogólne zasady uczestnictwa w terapii:

  1. Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na spotkania terapeutyczne.
  2. W przypadku spóźnienia, czas sesji ulega skróceniu.
  3. Każde indywidualne spotkanie terapeutyczne trwa 50 min.
  4. Opłata za sesję uiszczana jest każdorazowo po jej zakończeniu. W przypadku sesji grupowych płatność regulowana jest jednorazowo na początku cyklu spotkań.
  5. Liczbę oraz harmonogram spotkań indywidualnych ustala Terapeuta w porozumieniu z Pacjentem.
  6. Odwołanie spotkania przez Pacjenta może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem umówionego uprzednio spotkania terapeutycznego.
  7. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu spotkania terapeutycznego w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.